News

Pierwszy na świecie układ mikro-tri-generacyjny z systemami GHP Panasonic


Pierwszy na świecie układ mikro-tri-generacji

- układ 9 agregatów GHP o łącznej wydajności 630 kW w trybie chłodzenia i 720 kW w trybie grzania dla potrzeb całorocznej produkcji ciepła i chłodu z gazu.

- łączna Ilość ciepła odzyskanego z procesu chłodzenia silników GHP  (tzw. ciepło odpadowe) = 414 kW

- system VRF o łącznej wydajności 56 kW - dla potrzeb pomieszczeń technicznych

- rozwiązanie PACi o wydajności 7,1 kW - dla potrzeb serwerowni

- MCHP mikro kogeneracja –układ zasilany gazem do całorocznej produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Dwa układy łącznie wytwarzają do 40 kW energii elektrycznej (zakres 10-40 kW) i do 80 kW ciepła.

-Adsorpcja - 3 obiegi hydrauliczne – nisko, średnio i wysoko temperaturowy do produkcji chłodu z odzyskanego ciepła w okresach przejściowych (wiosna, jesień) i latem.  Łącznie do chłodniczej.

 

Zakres prac: dostawa, montaż i uruchomienie.  Realizacja: rok 2019.

Go back