CALCULATOR - evaluate your profits

Sprawdź ile będzie kosztowało zużycie energii w Twoim budynku

Nasz kalkulator pomoże Ci oszacować:

Ile będzie kosztowało zużycie energii przez Twój system klimatyzacji wentylacji i ogrzewania w różnych konfiguracjach

Dodatkowo oszacujesz swoje możliwe oszczędności eksploatacyjne analizując możliwość zastosowania różnych innowacyjnych systemów grzania i chłodzenia w porównaniu do standardowych rozwiązań.

 
Dzięki temu narzędziu będziesz mógł wykonać szereg symulacji:

Analizować osobno lub łącznie koszty grzania i chłodzenia.

Będziesz mógł wprowadzać różne ceny energii i w ten sposób będziesz mógł szacować jak w przyszłości w zależności od zmian cen różnych mediów będą się kształtować średnioroczne koszty grzania i chłodzenia. To na pewno pomoże w podjęciu bardziej świadomej decyzji w zakresie wyboru systemu.

Wreszcie będziesz mógł przeprowadzić symulacje w zależności od obciążenia w danym trybie grzania lub chłodzenia.

Może się przecież okazać że twój obiekt będzie zupełni inaczej reagować na obciążenie w zależności od trybu pracy. Np. w bardzo przeszklonym budynku będzie bardziej obciążony w trybie chłodzenia lub występują stałe zyski lub straty ciepła przez cały rok bo jest to proces przemysłowy etc.

 


Jak działa kalkulator ?


Wprowadź swoje dane dotyczące wydajności chłodniczej oraz grzewczej i wprowadź swoją cenę energii i naciśnij przycisk oblicz

Żeby kalkulator wygenerował obliczenia należy najpierw wprowadzić swoje wartości lub potwierdzić domyślne
Minimalną ilość danych, które trzeba wprowadzić aby uruchomić kalkulator to wydajność chłodnicza i grzewcza oraz cena energii el. i gazu.

Średnie obciążenie oznacza - średnio sezonowe obciążenie procentowe dla danego trybu grzanie lub chłodzenie

Dla standardowych warunków możemy przyjąć 50%,
W przypadku przeszklonej elewacji od strony południowej możemy przyjąć większą wartość dla trybu chłodzenia np. 65-75 %
W przypadku procesu przemysłowego gdzie mamy stałe zyski lub straty ciepła też możemy przyjąć większe wartości np. 75-90%

Obliczenia użyte w kalkulatorze uwzględniają sprawności sezonowe pracy różnych systemów w trybie grzania i chłodzenia

Dodatkowo w przypadku nowoczesnych systemów bezpośredniego odparowania firmy Panasonic zostały też uwzględnione algorytmy zaawansowanych funkcji oszczędzania energii.

Uwzględniono również coraz częściej stosowany przez inwestorów system hybrydowy gazowo elektryczny współpracujący z ogniwami fotowoltaicznymi.Sposób prezentacji wyników


Wykonane obliczenia są prezentowane w postaci 3 wykresów.

    • Kalkulator liczy osobno roczne koszty grzania i chłodzenia dla 10 standardowych rozwiązań występujących na rynku
    • Dodatkowo podsumowuje roczne łączne koszty grzania i chłodzenia obiektu
    • W ostatnim wykresie pokazujemy roczne oszczędności eksploatacyjne w zależności od wyboru systemu w porównaniu do standardowych rozwiązań


Najeżdżając kursorem na daną kolumnę obliczonych wyników uzyskamy dokładną policzoną wartość

Należy pamiętać, że kalkulator pokazuje wartości szacunkowe przy ograniczonych danych wejściowych. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie i uwzględniać wszystkie opcje i możliwości oraz indywidualne preferencje i ograniczenia danej inwestycji.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi produktami a twoja inwestycja wymaga indywidualnego podejścia i bardziej szczegółowej analizy,
nie zwlekaj skontaktuj się z nami !Wprowadź swoje dane i dokonaj obliczeń !
 
 
Find out how much your air conditioning ventilation and heating system will cost in energy consumption


Enter your cooling and heating capacity data and enter your energy price and press calculate