Gas Heat Pumps - GHP

ECO G - Gazowe układy VRF

Rozbudowana seria gazowych pomp ciepła firmy Panasonic obejmuje typoszereg urządzeń ECO G i ECO G Multi serii 3. Seria gazowych pomp ciepła w systemie VRF do zastosowań obiektowych jest wiodącą w branży w zakresie rozwoju systemów efektywnych i elastycznych. Stanowi więc naturalny wybór dla projektów, których występują ograniczenia dostępności zasilania elektrycznego lub konieczne jest obniżenie emisji CO2.

 

Zgodnie z oczekiwaniami systemy VRF zasilane gazem posiadają najwyższe w branży wskaźniki niezawodności i oferują szereg korzyści dla klientów. Funkcje sterowania momentem obrotowym i prędkością obrotową silników gazowych pomp ciepła są kompatybilne z funkcjami sterowania elektrycznych inwerterowych systemów VRF. Z tego powodu gazowe pompy ciepła umożliwiają indywidualne i efektywne sterowanie oraz zapewniają takie same osiągi, jakich oczekuje się od elektrycznych systemów VRF.

 

Produkt

Łatwość instalacji

Zaawansowane systemy VRF zasilane gazem zapewniają zwiększoną wydajność i efektywność. Teraz posiadają one jeszcze wyższe moce i umożliwiają podłączenie do 48 jednostek wewnętrznych. Ulepszenia obejmują również wyższą wydajność przy niepełnym obciążeniu, zmniejszenie zużycia gazu dzięki zastosowaniu silników pracujących w cyklu Millera oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej dzięki zastosowaniu silników wentylatorów na prąd stały.

  • Wydajność chłodnicza do 71 kW przy poborze prądu 11 A

  • 1-fazowe zasilanie wszystkich urządzeń serii

  • Możliwość wyboru gazu ziemnego lub LPG jako głównego źródła zasilania

  • Możliwość zastosowania wodnego wymiennika ciepła do połączenia z lokalnym systemem podgrzewania wody użytkowej 16 ÷ 25 KM (tylko system 2-rurowy)

  • Możliwość współpracy układu bezpośredniego odparowania oraz układu wody lodowej

  • Obniżona emisja CO2

Wysokowydajne systemy VRF wykorzystujące czynnik chłodniczy R410A

Wysokowydajna praca

Wszystkie modele wyposażone są w wysokiej klasy wymienniki ciepła, które zapewniają wysoką sprawność systemu i jeden z najwyższych wskaźników efektywności energetycznej na rynku.

Niezrównana energooszczędność

Systemy GHP firmy Panasonic zapewniają szybkie i wydajne chłodzenie oraz ogrzewanie, a dodatkowo zwiększają dopływ ciepła do danego pomieszczenia poprzez odzysk ciepła z płynu chłodzącego silnik, które przekazywane jest do czynnika chłodniczego przez wysokowydajny wymiennik płytowy. Ponadto wykorzystywanie ciepła odpadowego z silnika powoduje, że gazowe pompy ciepła firmy Panasonic nie wymagają odszraniania, dzięki czemu dostarczają w sposób ciągły 100% wydajności grzewczej, nawet przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej –20°C. W trybie chłodzenia, ciepło wydzielane przez silnik może zostać wykorzystane do podgrzewania wody użytkowej — system może dostarczyć do 30 kW mocy do podgrzewania wody do temperatury 65°C w całym zakresie temperatur zewnętrznych zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia.

Brak konieczności odszraniania

Jeżeli system pracuje w trybie ogrzewania, przy temperaturze zewnętrznej poniżej 7°C wentylatory zewnętrzne wyłączają się, dodatkowo zmniejszając zużycie energii i emisję CO2

Najniższa emisja tlenków azotu

Systemy GHP VRF posiadają najniższy poziom emisji tlenków azotu: 66% poniżej średniej. Pionierskie systemy GHP firmy Panasonic wykorzystują całkowicie nową zasadę spalania ubogiej mieszanki ze sterowaniem zwrotnym, która umożliwia obniżenie emisji tlenków azotu do poziomu najniższego z dotychczasowych.

Wysokie parametry

Dzięki zaawansowanej konstrukcji wymienników ciepła, nowy system GHP zapewnia wyższą sprawność i niższe koszty eksploatacji, które razem z usprawnionym sterowaniem silnikiem znacznie podnoszą jego współczynnik wydajności chłodniczej i grzewczej (COP).

Wykorzystanie wody lodowej

Systemy GHP są również dostępne w opcji przygotowania wody lodowej, którą można połączyć z pojedynczymi jednostkami zewnętrznymi lub włączyć do układu jednostek wewnętrznych działających w systemie bezpośredniego odparowania. Systemem można sterować za pomocą systemu BMS lub panelu sterowania firmy Panasonic. Temperaturę wody lodowej można ustawiać w zakresie –15 ÷ 15°C, a temperaturę ciepłej wody użytkowej w zakresie 25 ÷ 55°C.

Porównanie Gazowej Pompy Ciepła do systemu VRF

Porównanie wydajności grzewczej - stabilna wydajność nawet przy temp zewn. = - 30 oC

 

W odróżnieniu od elektrycznych układów VRF Gazowe Pompy Ciepła wykorzystują nie tylko ciepło odebrane od otoczenia w procesie odparowania czynnika chłodniczego, ale również ciepło odpadowe z silnika spalinowego, dzięki czemu są w stanie zapewnić pełną moc grzewczą nawet przy temperaturze -20 oC oraz stabilną i wydajną moc grzewczą przy temperaturze - 30 oC. Dzięki wykorzystaniu dodatkowego ciepła z silnika spalinowego nasze Gazowe Pompy Ciepła mogą stanowić wydajne i tanie źródło ciepła nawet w okresie największych mrozów.

 

 
Porównanie stabilizacji temperatury w pomieszczeniu

Gazowe Pompy Ciepła sprzedawane i serwisowane przez firmę ART-KLIMA są szczególnie dobrze dostosowane do zapewniania szybkiego i wydajnego ogrzewania budynku. Dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego z silnika spalinowego Gazowe Pompy Ciepła szybko osiągają wysoką moc grzewczą. Dodatkowo ciepło odpadowe z silnika spalinowego jest wykorzystane do odszraniania urządzenia, dzięki czemu unika się przestojów w dostawie ciepła do ogrzewanych pomieszczeń . Gazowe Pompy Ciepła oferowane przez firmę ART-KLIMA mogą stanowić wydajne i tanie źródło ciepła nawet w okresie największych mrozów.

Porównanie czasów rozruchu ogrzewania

Gazowe Pompy Ciepła sprzedawane i serwisowane przez firmę ART-KLIMA są szczególnie dobrze dostosowane do zapewniania szybkiego i wydajnego ogrzewania budynku. Dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego z silnika spalinowego Gazowe Pompy Ciepła bardzo szybko osiągają wysoką moc grzewczą (do 10 x szybciej w porównaniu do systemów VRF zasilanych elektrycznie) . Gazowe Pompy Ciepła oferowane przez firmę ART-KLIMA mogą stanowić wydajne i tanie źródło ciepła nawet w okresie największych mrozów.

Ma to szczególne znaczenie w budynkach o dużej kubaturze ogrzewanych okresowo.

Gdzie możemy zastosować pompę ciepła GHP ?

1. Budynki z ograniczonym dostępem zasilania elektrycznego

 

Zużycie energii elektrycznej przez jednostki ECO G (GHP) wynosi zaledwie 9% w porównaniu z jednostkami ECOi (VRF), ponieważ napęd sprężarki wykorzystuje silnik gazowy.

 

2. Wysokie zapotrzebowanie na c.w.u. przez cały rok

 

Wykorzystanie ciepła ze spalin podczas ogrzewania i chłodzenia pozwala na wydajną produkcję CWU przez cały rok

 

3. Jeden wspólny i elastyczny system grzania, chłodzenia i c. w. u.

 

Układ ECO G został zaprojektowany pod kątem możliwości podłączenia różnych jednostek wewnętrznych i sterowników. W nowej serii GE3,
w odpowiedzi na potrzeby klientów komercyjnych, wprowadzono także funkcję odpompowywania czynnika chłodniczego.

Istnieje możliwość zbudowania dużego układu zarządzanego z jednego sterownika centralnego w oparciu o gazowe pomy ciepła GHP elektryczne pompy ciepła VRF oraz hybrydowe pompy ciepła VRF-GHP gazowe i elektryczne. W ten sposób możemy zbudować bardzo rozbudowany układ dopasowany idealnie do potrzeb obiektu wykorzystując dodatkowo całe spektrum jednostek wewnętrznych zarówno w układzie bezpośredniego odparowania jak i w układzie wodnym.

 

4. Radykalne ograniczenie zużycia CO2, NOx, SOx

 

Gazowe pompy ciepła GHP zostały tak zaprojektowane aby w znaczący sposób obniżyć emisję dwutlenku węgla, tlenków azotu oraz tlenków siarki do otoczenia, co ma bardzo istotny wpływ na nasze środowisko. W porównaniu do tradycyjnych systemów klimatyzacji i ogrzewania gazowe pompy ciepła emitują nawet kilka razy mniej zanieczyszczeń do otoczenia.