Hybrid Heat Pumps VRF - GHP

Układ hybrydowy Panasonic GHP/EHP - inteligentna technologia VRF zasilana gazem i energią elektryczną

Połączenie agregatów: gazowego i elektrycznego daje możliwość uzyskania jeszcze większych oszczędności energii.

Nadszedł czas, aby oszczędzać energię dzięki korzystaniu z gazu i energii elektrycznej w niezawodnej technologii Panasonic ECO G / ECOi

Układ hybrydowy oferuje inteligentną logikę sterowania zapewniającą większe oszczędności i wyższą wydajność, czerpiąc to, co najlepsze z układów ECO G i ECOi.

Oferowane rozwiązanie można porównać do samochodu hybrydowego w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia.

Produkt

Niespotykana elastyczność oraz niskie koszty eksploatacji

Zaawansowane systemy hybrydowe VRF-GHP zasilane energią elektryczną oraz gazem ziemnym lub propanem technicznym zapewniają niespotykaną na rynku elastyczność działania bezpieczeństwo oraz ultra niskie koszty eksploatacji . System ten możemy realizować w układzie wodnym lub bezpośredniego odparowania z możliwością podłączenia do 48 jednostek wewnętrznych.

System zapewnia wszystkie zalety gazowych pomp ciepła GHP w tym stabilna moc grzewcza przy niskich parametrach temperatury powietrza zewnętrznego oraz możliwość wykorzystania darmowego ciepła odpadowego z silnika do zasilenia c. w. u. czy c. t. oraz elektrycznych systemów VRF takich jak np. elastyczność przy małym obciążeniu systemu.

 • Wydajność chłodnicza 84 kW, wydajność grzewcza 94,5 kW
 • Łączny maksymalny pobór mocy elektrycznej całego systemu hybrydowego wynosi tylko 7,53 kW
 • Możliwość wyboru gazu ziemnego lub LPG jako głównego źródła zasilania
 • Dzięki zastosowaniu zaawansowanych funkcji oszczędzania energii - koszty eksploatacji są niższe do 50% w porównaniu do standardowych systemów VRF czy GHP
 • Przy zastosowaniu fotowoltaiki koszty eksploatacji do 50% niższe w porównaniu do systemu GHP Panasonic z funkcjami oszczędzania energii
 • Przy zastosowaniu fotowoltaiki koszty eksploatacji do 80% niższe w porównaniu do standardowego systemu GHP innego producenta
 • Możliwość współpracy układu bezpośredniego odparowania oraz układu wody lodowej
 • Znacznie obniżona emisja CO2

 

 

Schemat układu hybrydowego EHP/GHP

Poniższy schemat pokazuje działanie układu hybrydowego EHP/GHP

Elementy układu hybrydowego EHP/GHP

Nadrzędna jednostka GHP
Podrzędna jednostka EHP

 

System hybrydowy EHP + GHP

 

 • Obliczanie obciążenia GHP i EHP
 • Praca zależnie od ustawienia górnej granicy
 • Indywidualne sterowanie wydajnością
 • Sterowanie urządzeniami
 • Sterowanie specjalne (odszranianie, odzysk oleju, regulacja zaworu 4-drogowego, obsługa usterek)

Sterownik inteligentny

 

 

 

 • Monitorowanie zapotrzebowania
 • Obliczanie obciążenia jednostki wewnętrznej/ obciążenia całkowitego
 • Wskazanie współczynnika pracy
 • Ustawienie górnej granicy MAP odpowiednio do:

 

   - Ceny jednostkowej energii

   - Zapotrzebowania na moc elektryczną

   - Obciążenia układu klimatyzacji

   

   

Zasada działania i optymalizacja pracy układu hybrydowego

1. Obniżenie szczytowego zapotrzebowania na moc

Szczytowe zapotrzebowanie na moc znacząco obniżono, ponieważ układ GHP pobiera mniej niż 10% energii elektrycznej pobieranej przez układ EHP.

2. Optymalne sterowanie – maksymalna oszczędność energii

Przełączanie między pracą układu GHP i EHP na podstawie zużycia, zapotrzebowania mocy, obciążenia częściowego.

Gdzie możemy zastosować hybrydowy system EHP/GHP ?

1. Budynki o zmiennym zapotrzebowaniu na ciepło i chłód

 

Z uwagi na możliwość określenia priorytetu pracy dla agregatu GHP lub EHP lub ze względu na maksymalną sprawność możliwości optymalizacji zużycia energii w zależności od aktualnego obciążenia obiektu są niemal nieograniczone

Idealne rozwiązanie dla hoteli czy budynków biurowych o zmiennym obciążeniu

 

2. Jeżeli szukamy bardzo niskich kosztów eksploatacji w naszym obiekcie

 

Układ hybrydowy zużywa dużo mniej energii niż sama gazowa pompa ciepła GHP lub sam system VRF.

Jednak w połączeniu z fotowoltaiką zużycie energii jest nieporównywalne do żadnego innego systemu.

W zestawieniu z samą gazową pompą ciepła system hybrydowy umożliwia zmniejszenie zużycia energii do 50-70 % przy zastosowaniu ogniw PV

 

3. Budynki z ograniczonym dostępem zasilania elektrycznego

 

Zużycie energii elektrycznej przez jednostki ECO G (GHP) wynosi zaledwie 9% w porównaniu z jednostkami ECOi (VRF), ponieważ napęd sprężarki wykorzystuje silnik gazowy.

W układzie hybrydowym gazowa pompa ciepła odgrywa kluczową rolę i jest odpowiedzialna za ponad 65 % mocy całego systemu

 

4. Wysokie zapotrzebowanie na c.w.u. przez cały rok

 

Wykorzystanie ciepła ze spalin podczas ogrzewania i chłodzenia pozwala na wydajną produkcję CWU przez cały rok

 

5. Jeden wspólny i elastyczny system grzania, chłodzenia i c. w. u.

 

Układ ECO G został zaprojektowany pod kątem możliwości podłączenia różnych jednostek wewnętrznych i sterowników. W nowej serii GE3,
w odpowiedzi na potrzeby klientów komercyjnych, wprowadzono także funkcję odpompowywania czynnika chłodniczego.

Istnieje możliwość zbudowania dużego układu zarządzanego z jednego sterownika centralnego w oparciu o gazowe pomy ciepła GHP elektryczne pompy ciepła VRF oraz hybrydowe pompy ciepła VRF-GHP gazowe i elektryczne. W ten sposób możemy zbudować bardzo rozbudowany układ dopasowany idealnie do potrzeb obiektu wykorzystując dodatkowo całe spektrum jednostek wewnętrznych zarówno w układzie bezpośredniego odparowania jak i w układzie wodnym.

 

6. Radykalne ograniczenie zużycia CO2, NOx, SOx

 

Gazowe pompy ciepła GHP zostały tak zaprojektowane aby w znaczący sposób obniżyć emisję dwutlenku węgla, tlenków azotu oraz tlenków siarki do otoczenia, co ma bardzo istotny wpływ na nasze środowisko. W porównaniu do tradycyjnych systemów klimatyzacji i ogrzewania gazowe pompy ciepła emitują nawet kilka razy mniej zanieczyszczeń do otoczenia.