Monitoring of systems / installations

Monitoring instalacji zapewnia optymalizację pracy systemu

Jeżeli szukasz rozwiązania, które zapewni mniejsze roczne koszty eksploatacji systemu, a dodatkowo wydłuży jego żywotność bez pogarszania parametrów komfortu to należy rozważyć instalację sytemu monitorowania pracy istniejącej instalacji oraz urządzeń wewnętrznych i wewnętrznych.  Takie rozwiązanie możemy uzyskać np. poprzez zastosowanie sterownika inteligentnego podłączonego do istniejącej instalacji lub innego systemu BMS umożliwiającego zdalny nadzór.

Dzięki stałemu monitoringowi instalacji uzyskujemy następujące efekty:

  • Możemy optymalizować działanie systemu np. poprzez wprowadzanie zaawansowanych funkcji oszczędzania energii bez pogarszania parametrów komfortu co może przyczynić się nawet do 50% niższych rachunków za chłodzenie, ogrzewanie czy c.w.u.
  • Dodatkowo mamy możliwość dokładnej diagnozy problemu w przypadku trudno wykrywalnych lub losowych błędów czy awarii
  • Ponadto możemy przewidywać pewne zachowania systemu i czasami wyprzedzać niepokojące zjawiska jeszcze przed wystąpieniem poważnych awarii