Installation of HVAC systems

Wykonujemy Instalacje klimatyzacji, ogrzewania, pomp ciepła, adsorpcji

Oferujemy kompleksowe realizacje instalacji klimatyzacji, ogrzewania, wentylacji, chłodnictwa, adsorpcji mikro-kogeneracji, automatyki. etc.


Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie Realizacje


Specjalizujemy się w instalacjach freonowych z przeznaczeniem dla systemów klimatyzacji i ogrzewania VRF oraz GHP.

Wykonujemy instalację metodą tradycyjną na lut twardy oraz innowacyjną metodą łączenia rur chłodniczych bez lutowania - metodą zacisku hydraulicznego.

Nasze Instalacje mają często charakter innowacyjny i nieszablonowy.

Staramy się zawsze dopasować najnowszą, najbardziej oszczędną i najlepiej dopasowaną technologię dla potrzeb obiektu oraz inwestora

Wykonujemy między innymi następujące instalacje:

- Instalacje systemów klimatyzacji
- Instalacje systemów ogrzewania
- Instalacje wentylacji w układzie rozproszonym
- Instalacje domowych pomp ciepła
- Instalacje przemysłowych pomp ciepła
- instalacje systemów adsorpcji
- instalacje systemów mikro-kogeneracji
- I wiele innych

 
Wiele naszych instalacji wykonaliśmy jako pierwsi w Polsce, Europie a nawet na świecie !

Niektóre nasze instalacje otrzymały specjalne wyróżnienia w konkursach europejskich.

2005 r - Zamontowaliśmy pierwszą w Polsce Gazową Pompę Ciepła

2010 r - Wykonaliśmy pierwszą w Polsce instalację systemów GHP zasilanych propanem technicznym.

2011 r - Zamontowaliśmy pierwszą w Polsce domową pompę ciepła Panasonic ATW

2011 r - Wykonaliśmy pierwszą w Polsce instalację systemów GHP w układzie Multi

2012 r. - Wykonaliśmy pierwszy w Polsce system Renewal - Wymiana starego systemu VRF - R22 na nowy R410A z wykorzystaniem istniejącej instalacji chłodniczej.

2013 r - Wykonaliśmy pierwszą w Europie instalację systemów GHP z generatorem energii

2014 r - Wykonaliśmy pierwszą w Polsce instalację systemów GHP o mocy 30 HP

2018 r. - Wykonaliśmy pierwszą na świecie instalację mikro tri - generacji wykorzystując ciepło odpadowe z gazowych pomp ciepła do produkcji dodatkowego chłodu

2019 r. - Wykonaliśmy instalacje pierwszych w Europie gazowych pomp ciepła w układzie hybrydowym.

Wykonujemy również instalację automatyki i sterowania dla systemów klimatyzacji i wentylacji. Realizujemy też integrację systemów klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji przy wykorzystaniu własnych systemów automatyki.