Modernization of existing systems

Modernizacja lub wymiana istniejących systemów

W wielu przypadkach kiedy mamy okazję do rozbudowy modernizacji czy wymiany obecnie pracującego systemu na nowy odpowiednie podejście może pozwolić na znaczne oszczędności Inwestycyjne, a czasem na ulepszenie istniejącego systemu i znaczną poprawę komfortu czy obniżenie kosztów eksploatacji.

Zasada jest jedna: Przy okazji takich działań należy zrobić analizę jakie podejście będzie najbardziej właściwe w perspektywie wielu lat.


Nasza firma działa w ten sposób już od wielu lat. Mamy na swoim koncie wiele modernizacji czy przeróbek systemów.

Wiele razy rozbudowaliśmy istniejący układ. Dokonaliśmy też wielu modernizacji istniejącego systemu, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa, żywotności całego układu oraz obniżenia kosztów eksploatacji.

Zdarzały się również takie sytuacje, że zmiany dokonywaliśmy przed lub w trakcie wykonywania nowego projektu, które owocowały nawet 2 krotnym zmniejszeniem kosztów eksploatacji i znaczącym wydłużeniem żywotności systemu bez istotnego zwiększenia kosztów inwestycyjnych.

Przy wymianie systemów na nowe zdarzało się, ze osiągnęliśmy nawet 71% zmniejszenie kosztów eksploatacji w porównaniu do poprzedniego systemu przy analogicznej konfiguracji.


Modernizacja lub rozbudowa istniejących systemów


Proponowane przez nas systemy można realizować etapami, rozbudowywać je w trakcie ich funkcjonowania lub modernizować np. zmienić typ lub lokalizację jednostki wewnętrznej.

Do tego zagadnienia należy się również przygotować i przeanalizować o ile jest to możliwe jeszcze na etapie projektu lub koncepcji.

Jest to o tyle istotne, że może się np. okazać że istniejące przyłącza instalacyjne są nieadekwatne do proponowanej zmiany czy rozbudowy i wtedy należałoby wykonać nową instalacje remont części budynku etc. co może stanowić prawdziwe wyzwanie w już istniejącym czy oddanym właśnie do użytku budynku nie wspominając już o bardzo wysokich nakładach inwestycyjnych i o sporych utrudnieniach dla pracujących osób w obiekcie. Wiele razy widzieliśmy już takie przypadki.

Nie zawsze można wszystko przewidzieć na etapie koncepcji czy projektu ale jak jesteśmy już w momencie realizacji to często wiemy więcej i warto wtedy się chwile zastanowić jak możemy maksymalnie wykorzystać to co mamy do dyspozycji.

Znając np. bilans ciepła i chłodu budynku możemy przewidzieć orurowanie magistralne lub kolektory do których będziemy podłączać już tylko kolejne sekcje bez demolki całego budynku. Opcji jest wiele ale trzeba o tym pamiętać i pomyśleć w odpowiednim momencie.

Dodatkowym zagadnieniem jest znajomość układów chłodniczych i umiejętności obliczania przekazywania właściwej rzeczywistej mocy chłodniczej / grzewczej urządzeń dla nowych pomieszczeń / stref budynku z uwzględnieniem istniejących systemów i warunków pracy danego systemu oraz wszystkich elementów składowych jakie mają na to wpływ w tym długość instalacji przewymiarowanie systemu temp. wew., temp. zewn. etc.

Niestety często widzimy jak firmy instalacyjne podpinają urządzenia do istniejącego układu bez żadnej weryfikacji i analizy i potem się okazuje że nowe urządzenia nie uzyskują wymaganej mocy chłodniczej obliczonej przez projektanta, a te istniejące mają dużo mniejszą wydajność niż wcześniej.

Czasami zdarzały się takie sytuacje, że moc chłodnicza przekazywana przez urządzenia była w efekcie końcowym 2 x za mała i inwestor się dziwił że nie może uzyskać odpowiedniego parametru temperatury w nowo zmodernizowanej instalacji.

Dodatkowo nagminnie okazuje się, że ilość czynnika chłodniczego też nie jest właściwie obliczona i dopasowana do nowej sytuacji a ma to bardzo duży wpływ na pracę całego układu w tym na jego wydajność i żywotność. Często przyczyną uszkodzenia sprężarki jest właśnie nieprawidłowa ilość czynnika chłodniczego w układzie oraz jego skład chemiczny, a to są a elementy, które firmy instalacyjne bardzo rzadko weryfikują. Ma na to wpływ szereg czynników. Firma instalacyjna może nie mieć odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia a często dodatkowo chce zaoszczędzić na czasie a takie analizy wymagają weryfikacji i obliczeń co przekłada się na dużo większe zaangażowanie, często różnych działów danej firmy instalacyjnej czy projektowej.Wymiana systemu na nowy z opcją modernizacji istniejącego układu


Jeżeli jest tylko taka możliwość zawsze rozważamy jakie mamy opcje przy modernizacji danego wyeksploatowanego już systemu polegającej na wymianie jego elementów składowych takich jak agregaty, jednostki wewnętrzne czy fragmenty instalacji.

Standardowe podejście firm instalacyjnych lub projektowych jest takie żeby wymienić układ 1 do 1. Tzn. wymieniamy system na taki sam jak był wcześniej ze wszystkimi jego wadami i zaletami. Jest to najprostsze rozwiązanie ale trzeba sobie zadać pytanie czy na pewno najlepsze ?

Spotkaliśmy się już wielokrotnie z takimi sytuacjami, że system był źle zaprojektowany dla potrzeb budynku. tzn. nie zabezpieczał potrzeb budynku w zakresie komfortu użytkowników lub charakteryzował się bardzo dużym zużyciem energii lub nadmiernym obciążeniem przez co żywotność układu była zdecydowanie za niska itd. itp.

Jeżeli nie odnajdziemy przyczyny zaistniałej sytuacji to problem pozostanie i da o sobie znać wcześniej czy później. Zawsze powinniśmy analizować co możemy zrobić na etapie wymiany systemu na nowy aby ulepszyć wersje istniejącego układu.

Nasza firma zrealizowała już kilkanaście wymian dużych systemów z modernizacją istniejącej instalacji co przełożyło się wymierne korzyści dla inwestorówPoniżej przedstawiamy przykładowe realizacje wymiany systemów przeprowadzone przez firmę
ART-KLIMA wraz z modernizacją istniejącej instalacji


Do każdej takiej realizacji podchodzimy indywidulnie i szacujemy jakie są możliwości i przedstawiamy różne opcje i rozwiązania tak aby inwestor miał szeroki wachlarz możliwości wyboru i w oparciu o pełną wiedzę podjął właściwą decyzję.

Każdą naszą realizację udaje się zakończyć referencjami.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą możemy spotkać się na wybranym obiekcie i przedyskutować różne opcje wymiany czy modernizacji systemu, który znajduje sią w Państwa obiekcie.Przykład 1. Wymiana systemu VRF - R22 na nowy system - Inwestycja w Warszawie.


Wymiana systemu VRF - R22 na nowy VRF - R410A z zachowaniem istniejącej instalacji.
Przedmiotem inwestycji była wymiana starego systemu pracującego na czynniku R22 na nowy system pracujący w oparciu o czynnik R410A.  Wymianie podlegały agregaty zewnętrzne oraz jednostki wewnętrzne, zachowano natomiast istniejąca instalacje chłodniczą. Wymianę przeprowadzona przy zastosowaniu całej procedury weryfikacji średnic chłodniczych i dopasowania całego układu do pracy z nowym systemem pracującym na innym czynniku.

Czynnik chłodniczy R22 ma inne właściwości chemiczne niż czynnik R410A a dodatkowo charakteryzuje się innymi ciśnieniami roboczymi oraz współpracuje z innym olejem smarującym układ sprężarkowy. Innymi słowy czynniki te nią kompatybilne i co się z tym wiąże średnice rurociągów są inne i ciśnienie w instalacji jest też różne. Żeby sprostać tym wyzwaniom musieliśmy wykonać szereg czynności weryfikacyjnych według tzw. procedury RENEWAL polegającej na wymianie systemu opracowanej przez firmę Panasonic

Dodatkowo musieliśmy usunąć cały stary olej z instalacji oraz pozbyć się zabrudzeń i zanieczyszczeń wykorzystaliśmy do tego celu specjalna maszynę do płukania układów chłodniczych czynnikiem chłodniczym bez wprowadzania chemii do układu chłodniczego. Efektem tych działań było uzyskanie warunków pracy jak dla nowej instalacji bez ryzyka utraty gwarancji.

System został zamontowany w 2012 roku i pracuje do dzisiaj


Jakie korzyści uzyskał inwestor decydując się na to rozwiązanie?

 

 • znaczne nawet 2 krotne zmniejszenie kosztów inwestycyjnych ponieważ nie trzeba było wykonywać nowej instalacji w już istniejącym budynku wykończonym w bardzo wysokim standardzie.
 • obniżenie kosztów eksploatacji o 71 % w porównaniu do poprzedniego systemu o porównywalnej mocy.


Chcesz dowiedzieć się więcej kliknij w link    REALIZACJA Nr 1

 

 

 

Przykład 2. Wymiana systemów GHP na nowe systemy - Inwestycja w Ruściu k Nadarzyna.


Wymiana systemów GHP - gazowych pomp ciepła pracujących dotychczas jako pojedyncze agregaty na wspólne układy chłodnicze typu Multi nowej generacji systemów GHP oraz układów hybrydowych. Przedmiotem inwestycji była wymiana starych wyeksploatowanych agregatów GHP na nowe ale z pewną modyfikacją i modernizacją istniejącej instalacji chłodniczej w taki sposób aby obniżyć zużycie gazu, zwiększyć bezpieczeństwo pracy systemu, obniżyć koszty serwisu i wydłużyć żywotność całego systemu.

Dzięki temu, że wymieniliśmy tylko agregaty zewnętrzne a jednostki wewnętrzne oraz cała instalacja w budynku nie uległa zmianie koszty inwestycje nowego systemu były znacząco mniejsze w porównaniu do wymiany całego systemu na nowy.

Dodatkowo musieliśmy usunąć cały stary olej z instalacji oraz pozbyć się zabrudzeń i zanieczyszczeń wykorzystaliśmy do tego celu specjalna maszynę do płukania układów chłodniczych czynnikiem chłodniczym bez wprowadzania chemii do układu chłodniczego. Efektem tych działań było uzyskanie warunków pracy jak dla nowej instalacji bez ryzyka utraty gwarancji.

System został zamontowany w 3 etapach w przedziale 2014-2021 roku


Jakie korzyści uzyskał inwestor decydując się na to rozwiązanie?

 

 • znaczne nawet 2-3 krotne zmniejszenie kosztów inwestycyjnych ponieważ nie trzeba było wykonywać nowej instalacji ani dostarczać nowych urządzeń wewnętrznych w już istniejącym budynku
 • brak przerw w pracującym budynku z uwagi na wykonywane prace instalacyjne
 • obniżenie kosztów eksploatacji z uwagi na ok 2 krotne obniżenie liczby godzin pracy agregatów GHP
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy systemu - w trakcie awarii agregatu drugi agregat pracuje na cały układ.
 • znaczne wydłużenie żywotności systemów nowych GHP w porównaniu do poprzednich układów
 • znaczące obniżenie kosztów serwisu agregatów GHP  z uwagi na znacząco mniejszą liczbę godzin pracy
 • Montaż nowego sterownika inteligentnego z zaawansowanymi funkcjami oszczędzania energii, które dodatkowo znacząco obniżą koszty eksploatacji całego budynku.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej kliknij w link    REALIZACJA Nr 2

 

 

 

 

Przykład 3. Wymiana systemu GHP na nowy system - Inwestycja w Rybniku.


Wymiana systemu GHP - gazowej pompy ciepła pracującej dotychczas jako pojedynczy agregat w układzie całorocznym grzewczo chłodzącym na nowy układ hybrydowy składający się z gazowej pompy ciepła oraz elektrycznej pompy ciepła pracującej na wspólny istniejący układ chłodniczy dodatkowo wspomagany fotowoltaiką.

Dodatkowym mankamentem tego układu był fakt że w budynku znajdowało się mieszkanie pracownicze, które z jednej strony stanowiło niewielki udział w mocy całego systemu to z drugiej strony było ciągłym obciążeniem dla istniejącego układu i wymuszało ciągłą pracę agregatu i bardzo dużą liczbę godzin pracy systemu. Naturalna konsekwencją było dużo szybsze zużycie systemu.

Przedmiotem inwestycji była wymiana starego wyeksploatowanego agregatu GHP na nowy układ hybrydowy dający znaczne korzyści opisane poniżej

Wymieniliśmy tylko agregat zewnętrzny a jednostki wewnętrzne oraz cała instalacja w budynku nie uległa zmianie koszty inwestycje nowego systemu były znacząco mniejsze w porównaniu do wymiany całego systemu na nowy.

Dodatkowo musieliśmy usunąć cały stary olej z instalacji oraz pozbyć się zabrudzeń i zanieczyszczeń wykorzystaliśmy do tego celu specjalna maszynę do płukania układów chłodniczych czynnikiem chłodniczym bez wprowadzania chemii do układu chłodniczego. Efektem tych działań było uzyskanie warunków pracy jak dla nowej instalacji bez ryzyka utraty gwarancji.

System został zamontowany w 2020 roku


Jakie korzyści uzyskał inwestor decydując się na to rozwiązanie?

 

 • znaczne zmniejszenie kosztów inwestycyjnych ponieważ nie trzeba było wykonywać nowej instalacji ani dostarczać nowych urządzeń wewnętrznych w już istniejącym budynku
 • brak przerw w pracującym budynku z uwagi na wykonywane prace instalacyjne
 • obniżenie kosztów eksploatacji z uwagi na ok 2-3 krotne obniżenie liczby godzin pracy agregatów GHP
 • dodatkowo znaczące obniżenie kosztów eksploatacji z uwagi na współpracę części elektrycznej systemu z fotowoltatiką
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy systemu - w trakcie awarii agregatu drugi agregat pracuje na cały układ.
 • znaczne wydłużenie żywotności nowego układu hybrydowego gazowo elektrycznego w porównaniu do poprzedniego układu tylko gazowego
 • znaczące obniżenie kosztów serwisu agregatów GHP z uwagi na znacząco mniejszą liczbę godzin pracy
 • możliwość dywersyfikacji źródeł energii oraz ustalenia priorytetu dla energii elektrycznej lub gazu.
 • możliwość pracy systemu z maksymalną sprawnością dopasowując optymalną sprawność poszczególnych modułów do chwilowego obciążenia obiektu.
 • montaż nowego sterownika inteligentnego z zaawansowanymi funkcjami oszczędzania energii, które dodatkowo znacząco obniżą koszty eksploatacji całego budynku.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej kliknij w link    REALIZACJA Nr 3

 

 

 

 

 

 

Dołącz do grona zadowolonych klientów !

Jeżeli masz podobny problem i myślisz o wymianie wyeksploatowanego systemu na nowy nie zwlekaj skontaktuj się z nami wymyślimy ciekawe i optymalne rozwiązanie !