Support for the investment process

Właściwa obsługa inwestycji gwarancją sukcesu !

Pełna i właściwa obsługa procesu inwestycyjnego oraz nadzór inwestora nad wszystkimi etapami inwestycji od koncepcji do uruchomienia daje gwarancję sukcesu i kończy się prawidłowo działającą instalacją.

Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że zaniedbanie któregoś z powyższych elementów może wpłynąć na cały proces inwestycyjny i niestety może się skończyć wynikiem odwrotnym do oczekiwanego.

Cały proces składa się z kilku etapów i każdy z elementów składowych tego procesu jest równie istotny do zapewnienia jego prawidłowego przebiegu.
Właściwa realizacja inwestycji składa się z następujących po sobie 6 etapów.

  • koncepcja
  • prace projektowe
  • dostawa
  • wykonanie instalacji
  • uruchomienie
  • obsługa gwarancyjna i serwisowa


Jeżeli całość realizujemy przy współpracy z jedną firmą mamy zdecydowanie większe szanse na powodzenie, ponieważ wtedy mamy jeden podmiot odpowiedzialny. W takiej sytuacji dużo łatwiej możemy zrealizować roszczenia gwarancyjne, zoptymalizować działanie całego systemu oraz wyjaśnić i wyprostować ewentualne wątpliwości.  

 

 

Co może pójść nie tak ? ...


Właściwie wszystko.

Wszystkie elementy są bardzo ważne i zlekceważenie któregokolwiek z nich może narazić cały proces inwestycyjny na niepowodzenie.
Bagatelizowanie poszczególnych etapów lub kierowanie się emocjami przy wyborze firmy realizującej dany etap może okazać się gwoździem do trumny.

Pamiętaj, wybieraj firmę do współpracy, która już realizowała podobny etap lub całą inwestycję i ma do tego odpowiednie doświadczenie, wiedzę i przygotowanie

Koniecznie sprawdź kilka referencji danej firmy, jej uprawnienia doświadczenie i porozmawiaj z klientami przedsiębiorstwa ubiegającego się o zlecenie !


Etap 1 - Koncepcja


Naszym zdaniem ten etap jest najważniejszy. ponieważ od wyboru właściwej koncepcji oraz doboru rządzeń zależy przyszłość realizowanej inwestycji.
Jeżeli pominiemy ten krok i rozpoczniemy kolejne etapy realizacji w pewnym momencie może się okazać, że na zmiany jest już za późno a nasz system nie będzie pracował tak jak zakładaliśmy.
Na optymalizację będzie już za późno i często okazuje się, że będziemy musieli się pogodzić z dużo większymi kosztami eksploatacji, dużo mniejszym komfortem, zmniejszeniem bezpieczeństwa pracy systemu oraz tygodniami oczekiwania na działania serwisu a czasami nawet miesiącami na ewentualną naprawę.

Wiemy co mówimy mamy już ponad 20 lat doświadczeń w branży i spotykamy się codziennie z podobnymi problemami.

Bez właściwej analizy potrzeb energetycznych budynku oraz jego sposobu funkcjonowania może się okazać że koszty eksploatacji będą nawet 3-5 razy większe.

Pamiętajmy, że projektant ma wykonać projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami i niekoniecznie musi zwracać uwagę na właściwe dopasowanie systemu do potrzeb obiektu różne analizy oraz oraz dobranie systemu, który będzie generował jak najniższe  koszty eksploatacji.

Zapotrzebowanie na projekty jest bardzo duże i projektanci często wykonują je masowo z szablonu w jak najprostszy i najkrótszy sposób co często odbija się na funkcjonalności oraz kosztach eksploatacji.


Etap 2 - Prace projektowe


Jeżeli koncepcja została wykonana prawidłowo ten etap jest bardzo prosty a jego przebieg jest krótki i sprawny.

Należy natomiast zwrócić szczególną uwagę na to czy dane biuro projektów ma doświadczenie ( lub współpracuje z firmą która ma takie doświadczenie)  w doborze i projektowaniu systemów ustalonych w koncepcji i można zobaczyć zrealizowane już inwestycje w oparciu o te opracowania projektowe.

Niestety często się zdarza, że projektant próbuje na siłę przeforsować swoje dobory ponieważ nie zna danej technologii lub  nie ma wystarczającej wiedzy i doświadczenia.

Pamiętajmy, że źle zaprojektowany system grzania i chłodzenia pomimo tego że będzie zgodny z przepisami może działać nieprawidłowo i generować bardzo wysokie koszty eksploatacji.


Etap 3 - Dostawa urządzeń


Ten etap wydaje się być najprostszy i budzi najmniej wątpliwości.

Należy tylko zweryfikować czy wszystko jest zgodne z projektem i czy wszystkie elementy zostały prawidłowo dostarczone i nie nastąpiła podmiana na tańsze mniej jakościowe elementy.

Niestety czasami się zdarza, ze urządzenia przychodzą uszkodzone, i nie ma komu tego zweryfikować, albo przyjechało nie to co trzeba.

Takich sytuacji unikniemy jeżeli mamy firmę która nadzoruje cały proces.


Etap 4 - Montaż systemu, instalacji


Ten etap jest bardzo ważny. Należy pamiętać, że wybór firmy z odpowiednim podejściem i doświadczeniem jest tu kluczowy.

Często inwestor wpada w pułapkę pozornych oszczędności wybierając najtańszą firmę, której jakość jest bardzo niska. często firma ta nie ma nawet autoryzacji producenta i cała wykonana instalacja oraz urządzenia nie mają gwarancji ale o tym dowiaduje się właściciel obiektu dopiero po wystąpieniu problemu.

Drugi przypadek to wybór firmy po znajomości, intuicyjnie bez weryfikacji - może się wtedy okazać, że firma nie dość że nie jest wcale tania to nie ma doświadczenia w danej technologii  a jej jakość pozostawia wiele do życzenia.

Pamiętajmy, że ani jeden ani drugi przypadek nie jest właściwy. pozorne oszczędności lub wybór firmy po znajomości bez właściwej weryfikacji może mieć opłakane skutki, zarówno finansowe z powodu przedłużającego się w nieskończoność etapu realizacji do bardzo wysokich kosztów eksploatacji przez niekończące się diagnozy nieprawidłowej pracy systemu.

Koszty często są nawet kilka razy większe a stres trudny do oszacowania.

Często przy większych inwestycjach firmy wykonawcze zmieniają się jak w kalejdoskopie. Jedna firma nie wie co robiła poprzednia. Panuje chaos na budowie... etc

Na koniec okazuje się, że żadna instalacja nie działa prawidłowo nikt nie pomyślał o dostępie serwisowym do urządzeń a cała instalacja nie ma już gwarancji bo montaż wykonywała firma bez autoryzacji i przeszkolenia, która pierwszy raz w życiu ma kontakt z danym systemem.

Znamy to doskonale ponieważ jesteśmy fabrycznym serwisem firmy Panasonic i często jeździmy na uruchomienia instalacji - ale wtedy jest już często za późno na prawidłową pracę, niskie koszty eksploatacji i uśmiech na twarzy inwestora.

Nasz rada nie pomijamy i nie bagatelizujmy poszczególnych ważnych etapów procesu inwestycyjnego.


Etap 5 - Uruchomienie


Ten etap jest również bardzo ważny.

Prawidłowe uruchomienie to ostatni moment aby wychwycić nieprawidłowości w montażu, doborze czy konfiguracji systemu lub założeniach pracy systemu.

Oczywiście przy bardzo poważnych uchybieniach może się okazać że serwis fabryczny stwierdzi że jest tak dużo niezgodności i poprawek do wykonania  ze należy odroczyć uruchomienie lub może się tez okazać że nie ma możliwości uruchomienia bo system jest źle dobrany i będzie działać nieprawidłowo lub w ogóle.

Niestety byliśmy świadkami wielu takich sytuacji, kiedy na uruchomienie przyjechała firma bez większej wiedzy i doświadczenia która złożyła trochę tańszą ofertę na uruchomienie. Urządzenie stało zatrzymane w awarii ponieważ firma instalacyjna próbowała uruchomić urządzenie we własnym zakresie a serwis firmy uruchomieniowej po prostu skasował błędy bez zadawania sobie pytania jaka była przyczyna i wymusił uruchomienie.

Okazało się, że po miesiącu pracy systemu od wymuszonego uruchomienia cały system był do wymiany ponieważ wcześniejsze nie rozwiązanie błędy doprowadziły do trwałego uszkodzenia praktycznie nowego agregatu.

Dlatego tak ważny jest nadzór nad wszystkimi etapami inwestycji przez jedną firmę czy właściwą osobę.

Jeżeli każdy etap jest traktowany niezależnie to w przypadku osób z małą wiedzą techniczną i nikłym doświadczeniem może doprowadzić niestety do opłakanych i bardzo kosztownych skutków.


Etap 6 - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny


Ten etap jest kluczowy do utrzymania systemu w prawidłowej pracy oraz zapewnienia jak najdłuższego cyklu życia i jak najbardziej optymalnej pracy.
Serwis nie sprowadza się tylko do czyszczenia filtrów tak jak to ma niestety miejsce w większości przypadków.

Firma serwisowa musi mieć duże doświadczenie w serwisie danego produktu ale też danego producenta oraz powinna szybko i sprawnie diagnozować problem i najlepiej mieć na stanie części zamienne do ewentualnej naprawy. W innym przypadku niewłaściwy  serwis może się przyczynić nie tylko do zbagatelizowania czy nieumiejętnego zdiagnozowania poważnego problemu ale też może się przyczynić do jego powstania. Wtedy skutki mogą być opłakane zarówno w zakresie finansowym jak również w długiej przerwie w działaniu systemu.

Dlatego tak ważna jest weryfikacja firmy serwisowej zwłaszcza zajmującej się systemami GHP czy układami hybrydowymi czy systemami VRF.

Należy zweryfikować uprawnienia i autoryzacje serwisową firmy, referencje i doświadczenie oraz wyposażenie.