Szukamy nowoczesnych rozwiązań zużywających minimalną ilość energii

Naszym głównym celem jest realizacja systemów klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji zużywających jak najmniej energii, a jeżeli jest taka możliwość systemów wykorzystujących odzysk energii niewykorzystanej lub odpadowej.

Staramy się też wykorzystywać w różnych konfiguracjach technologię free coolingu - czyli darmowej energii z powietrza dla potrzeb chłodzenia.


Staramy się tworzyć systemy współpracujące w jak najszerszym zakresie z fotowoltaiką zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia ma to szczególne zastosowanie w układach hybrydowych gdzie możemy korzystać z ogniw PV przez cały rok.

Dodatkowo w układach hybrydowych możemy zmieniać priorytet ze względu na źródło zasilania na gaz lub energię elektryczną w zależności od ceny danego medium lub ze względu na uzyskanie maksymalnej sprawności w danym momencie obciążenia.

Dodatkowo wdrażamy nowoczesne autonomiczne systemy automatyki np. takie jak czujniki ruchu i obecności analizujące obecność osób w pomieszczeniach oraz ilość wydzielanego przez nie ciepła i dopasowujące działanie sytemu do zastanych warunków w czasie rzeczywistym oraz wiele innych  opcji które pozwalają zaoszczędzić do 50-60% kosztów eksploatacji w porównaniu do systemów bez tych rozwiązań.

 

W naszych projektach wdrażamy między innymi następujące rozwiązania:

 

  • Nowoczesne systemy GHP

Gazowe Pompy Ciepła – zużywające do 90% mniej energii elektrycznej w porównaniu do systemów tradycyjnych zasilanych energią elektryczną. Koszty eksploatacji mogą być do 30-70% mniejsze w zależności od konfiguracji

 

  • Najnowsze systemy klimatyzacji VRF

Systemy klimatyzacji i ogrzewania zasilane elektrycznie o wysokich współczynnikach efektywności energetycznej i szeregu rozwiązań technicznych oraz systemów odzysku ciepła umożliwiających ciągłe obniżanie zużycia energii. Koszty eksploatacji są do 70% mniejsze w porównaniu do istniejących zamontowanych systemów.

 

  • Najnowsze układy hybrydowe VRF-GHP

Zastosowanie układów hybrydowych gazowo - elektrycznych daje nam niespotykane dotąd możliwości dywersyfikacji  źródeł energii uzyskując minimalne koszty eksploatacji oraz dużo większe bezpieczeństwo energetyczne, które jest w tej chwili doceniane przez coraz większą grupę inwestorów.

 

  • Mikro-kogeneracja, Trigeneracja

Skojarzone układy do równoczesnej produkcji energii elektrycznej ciepła i chłodu. Koszty eksploatacji są do 50-90% mniejsze w porównaniu do układów standardowych w zależności od konfiguracji, możliwości zastosowania oraz wykorzystania ciepła odpadowego

 

  • Systemy Adsorpcji

Układy produkcji chłodu z ciepła odpadowego. Koszty eksploatacji są do 90% mniejsze w zależności od źródła ciepła odpadowego do zasilania systemów adsorpcyjnych

 

  • Najnowsze systemy domowych Pomp Ciepła powietrze-woda

służące do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej zarówno w nowych jak i w istniejących instalacjach. Koszty eksploatacji są do 50% mniejsze w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi.

 

  • Systemy RENEWAL

Wymiana starych systemów VRF na R22 na nowe systemy klimatyzacji VRF na R410A bez wymiany istniejącej instalacji chłodniczej. Koszty eksploatacji według danych producenta są do 40% mniejsze w porównaniu do istniejących zamontowanych systemów. Nam udało się zmniejszyć koszty eksploatacji do 70% wykorzystując dodatkowo automatykę z zaawansowanymi funkcjami oszczędzania energii.

 

  • Systemy automatyki z zaawansowanymi funkcjami oszczędzania energii

Dzięki zastosowaniu szeregu zaawansowanych algorytmów funkcji oszczędzania energii stosowanych w naszych układach możemy oszczędzić dodatkowo nawet do 60% kosztów eksploatacji systemu.

 

  • Systemy wentylacji rozproszonej z wymiennikami odzysku ciepła o dużych sprawnościach

Dają duży efekt zwłaszcza przy współpracy z systemami VRF, GHP i układami hybrydowymi oraz zaawansowaną automatyką i czujkami CO2. Dostarczamy powietrze gdy zaistnieje taka potrzeba, w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu oraz w miejscu, w którym jest ono akurat potrzebne. Koszty eksploatacji są do 40-80% mniejsze w porównaniu do tradycyjnych systemów wentylacji.

 

  • Klimatyzatory inwerterowe o wysokich współczynnikach efektywności energetycznej.

Koszty eksploatacji są do 50% mniejsze w porównaniu klimatyzatorów on-off o stałej wydajności.

 


Dodatkowo ulepszamy istniejące rozwiązania projektowe lub wykonane już instalacje.Realizujemy to w taki sposób by radykalnie zmniejszyć zużycie energii przy równoczesnych minimalnych nakładach inwestycyjnych.

Możemy pochwalić się realizacjami, w których przy kilku zmianach w stosunku do dokumentacji projektowej, równocześnie nie podnosząc kosztów inwestycyjnych, obniżyliśmy zużycie energii aż 4 krotnie.