Najciekawsze realizacje przedstawione w filmach !

Nasze wybrane realizacje były na tyle ciekawe, że firma Panasonic zdecydowała się na na przedstawienie ich szerszej widowni w filmach na swoim kanale YouTube

W poniższych produkcjach filmowych przedstawiamy nasze realizację w następujący sposób:

Przedstawiamy daną technologię oraz zakres jej realizacji w danej inwestycji z opisem historii realizacji i wybranych ciekawych aspektach inwestycji oraz samego obiektu
W kolejnych odsłonach możemy zobaczyć technologię gazowych pomp ciepła oraz układu hybrydowego zrealizowanych jako tzw RENEWAL czyli wymian starych systemów na nowe z zachowaniem istniejącej instalacji chłodniczej oraz jej modernizacją zapewniając ok 2 krotni większą żywotność nowych systemów.

Dalej zobaczymy najnowszą generację systemów VRF wyposażonych w najbardziej zaawansowane funkcje oszczędzania energii oraz czujniki ruchu i obecności. prezentowane systemy stanowią największą instalację w Europie przy wykorzystaniu technologi łączenia rur bez lutowania.

Na koniec przedstawiamy pierwszy na świecie układ mikro-tri-generacyjny wykorzystujący technologię gazowych pomp ciepła oraz systemów adsorpcji i mikro-kogeneracji wraz z ukazaniem ich wzajemnych zależności oraz korzyści eksploatacyjnych.Poniżej przedstawiamy nasze najciekawsze realizacje. Miłego oglądania !


Przedstawione filmy są skatalogowane według realizacji od najnowszych do najstarszych. W przypadku gdybyście Państwo chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o opisywanym obiekcie lub technologii zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą firmą.Wymiana technologii na nowe systemy GHP oraz układ hybrydowy firmy Panasonic


System składa się z 1 hybrydowej pompy ciepła powietrze - powietrze oraz 4 gazowych pomp ciepła o łącznej wydajności chłodniczej 368,0 kW oraz grzewczej 404,5 kW oraz kilkudziesięciu jednostek wewnętrznych kasetonowych kanałowych oraz ściennych.

Jest to system całoroczny zarówno dla potrzeb grzania i chłodzenia utrzymujący stałą temperaturę w budynku biurowym przez cały rok.

Dodatkowo dal potrzeb schładzania pomieszczeń technicznych są wykorzystywane 2 układy klimatyzacji komercyjnej

 

 

Pierwszy na świecie system mikro-tri-generacyjny z systemami GHP Panasonic


System składa się z agregatów GHP o łącznej wydajności 630 / 720 kW w trybie chłodzenia / grzania dla potrzeb całorocznej produkcji ciepła i chłodu z gazu. system VRF o łącznej wydajności 56 kW - dla potrzeb pomieszczeń technicznych, rozwiązanie PACi o wydajności 7,1 kW - dla potrzeb serwerowni.
Układy mikro-kogeneracyjne zasilane gazem łącznie wytwarzają do 40 kW energii elektrycznej i do 80 kW ciepła.
Adsorpcja -  do produkcji chłodu z ciepła odpadowego w okresach przejściowych (wiosna, jesień) i latem. Zimą wykorzystujemy free cooling.

 

 

Największa instalacja VRF Panasonic w Europie w technologii bez lutowania


Układ 16 agregatów VRF o łącznej wydajności chłodniczej / grzewczej 504 / 567 kW. Do całego systemu jest podpiętych ok 250 jednostek wewnętrznych ściennych.

Każde pomieszczenie jest wyposażone w zaawansowany dualny czujnik obecności oraz wydzielanego ciepła przez użytkowników pomieszczeń.
System jest ponadto wyposażony w zaawansowany - układ BMS,  który zdalnie może zarządzać całym system klimatyzacji oraz realizować zaawansowane funkcje oszczędzania energii w dowolny sposób