Serwis standardowy VRF, GHP

Czego powinniśmy wymagać od firmy serwisowej ?

W chwili obecnej jest bardzo duże zapotrzebowanie na instalację pomp ciepła. W związku z tym powstaje bardzo dużo firm, które często bez większych kompetencji próbują wypełnić tą lukę.

Niestety efekt jest taki, że bardzo dużo firm nie posiada podstawowych kompetencji. pracownicy firmy serwisowej czy wykonawczej nigdy nie byli na szkoleniu producenta z zakresu serwisu czy montażu urządzeń.

Dopiero w sytuacji awarii urządzeń okazuje się, że inwestor nie posiada gwarancji na zamontowane systemy ponieważ montaż i serwis wykonywała firma bez autoryzacji, która nigdy nie była na szkoleniu.

Dodatkowo często się zdarza, że firmy nie mają wymaganych uprawnień i nie zachowują podstawowych zasad BHP narażając siebie oraz użytkowników danej instalacji

W przypadku awarii diagnoza przeciąga się tygodniami i nie ma efektów !

 

 


Czy znasz to za autopsji jeżeli tak, nie zwlekaj skontaktuj się z nami
może uda się nam pomóc rozwiązać twój problem.

Każdy serwis standardowy powinien zawierać w sobie diagnozę pracy systemu inaczej nie ma większego sensu.

Nazwa serwis standardowy może być myląca ponieważ do wykonania standardowego serwisu należy posiadać niestandardowe kompetencje.


W tym między innymi:

  • Doświadczenie serwisu w danej kategorii produktu: systemy GHP, VRF układy split, pompy ciepła etc.
  • Doświadczenie w serwisie produktu danego producenta
  • Analiza pracy systemu przy pomocy specjalistycznego oprogramowania diagnostycznego podłączonego do urządzeń w trakcie serwisu
  • Uprawnienia F-gaz pracowników
  • Uprawnienia F-gaz firmy
  • Autoryzacja na serwis producenta urządzeń
  • Doświadczenie w diagnozie i naprawach serwisowanych urządzeń / systemów
  • Referencje z realizacji danego typu usługi serwisowej / naprawy
  • Uprawnienia energetyczne dla 3 grup energetycznych cieplnej gazowej i energetycznej  w zakresie dozoru, eksploatacji i pomiarów